Lipowa 49,
90-630 Łódź

+48 601 44 11 15
kamil.aikido@interia.pl

Polska Akademia Aikido

aikido-lodz-black m 

Polska Akademia Aikido jest organizacją skupiającą kluby z Konina, Łodzi oraz Szczecina. Od początku swego istnienia ściśle współpracujemy z Mistrzem André Cognard 8° Dan stojącym na czele francuskiej organizacji AAA. Mistrz Cognard jest kontynuatorem Aikido, jakie prezentował i nauczał Mistrz Kobayashi Hirokazu 8° Dan, uczeń O'Sensei-a Ueshiby, który przebywał z O'Sensei-em podczas ostatniego okresu jego życia.

W 1998 roku, tuż przed śmiercią Mistrza Kobayashi Hirokazu została założona organizacja Kokusai Aikidô Kenshukai (Kobayashi Hirokazu Ha), czyli swobodnie tłumacząc Międzynarodowa Szkoła Aikido Rodu Kobayashi Hirokazu. Jej struktura organizacyjna jest dość prosta:

    całością KAK zarządza Rada Shihanów.
    każdym krajem, w którym istnieją sekcje należące do KAK. opiekują się osoby wyznaczone przez Radę Shihanów - może tę rolę spełniać sam Shihan lub inny nauczyciel. Nadzoruje on działania grup z danego kraju wchodzących w skład KAK, dbając o rozwój Aikido w tychże grupach. W zależności od kraju funkcje nauczyciela-opiekuna może spełniać jeden lub kilku mistrzów.
    w ramach każdego kraju może funkcjonować dowolna liczba grup, na czele których stoi jeden nauczyciel.
    w ramach każdej grupy może funkcjonować dowolna liczba sekcji z danego kraju.

KAK nie ingeruje w wewnętrzny regulamin funkcjonowania grup, jest on swobodnie kształtowany przez członków danej grupy. Jedyną rzeczą, którą KAK sprawdza za pośrednictwem nauczyciela-opiekuna danej grupy jest właściwy rozwój i poziom Aikido w tejże grupie.